Επικοινωνήστε με την MedicalKits 

+30 21 1198 0213 

contact@medicalkits.gr

Υπεύθυνος πωλήσεων: Ιωάννης Κυριμκυρίδης