Πολιτική Απορρήτου

Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και σκοπεύουμε να τα προστατεύσουμε. Η πολιτική απορρήτου μας συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001, καθώς και με τους Νόμους 2472/1997, 3471/2006 και 2819/2000, και τα Προεδρικά Διατάγματα 207/1998 και 79/2000 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, καθώς και με οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα νομοθεσία.

Συλλέγουμε και διατηρούμε με τη συγκατάθεσή σας και την έγκρισή σας τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών όπως το όνομά σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Είστε κάτοχος όλων των πληροφοριών σας και δεν συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς, εκτός εάν μας έχετε δώσει άδεια ή εάν έχετε ειδοποιηθεί από εμάς. Λαμβάνουμε δεδομένα για εσάς κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τον υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή για να αποκτήσετε πρόσβαση στο medicalkits.gr, όπως οι σελίδες που επισκέπτεστε, η διεύθυνση IP, η τοποθεσία, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης.

Ενδέχεται να λάβουμε δεδομένα από τους διαφημιστικούς μας συνεργάτες, πελάτες ή τρίτους προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας σε εσάς. Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε δεδομένα από τις υπάρχουσες πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς για να σας δείξουμε εμπορικό περιεχόμενο που μπορεί να είναι σχετικό και ενδιαφέρον για εσάς. Μπορείτε να διαγράψετε, να διορθώσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: contact@medicalkits.gr

Μπορούμε να παρέχουμε τις πληροφορίες σας εάν απαιτείται από το νόμο και εάν κριθεί απαραίτητο για την αποτροπή παράνομης δραστηριότητας ή παραβίασης τυχόν εφαρμοστέων νόμων της Επικράτειας. Χρησιμοποιούμε cookies μόνο για να συλλέξουμε τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε τις πλήρεις υπηρεσίες μας, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα cookies, όπως ισχύει και ισχύει. Συμφωνείτε πλήρως και ανεπιφύλακτα με τέτοια χρήση, δηλώνοντας την επιθυμία σας σε μια σελίδα “ειδοποίηση cookie” ή αναδυόμενο παράθυρο.

Δίνουμε τις πληροφορίες σας στα άτομα και τις εταιρείες που μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι συνεργάτες μας πρέπει να συμφωνήσουν να χρησιμοποιούν μόνο τα στοιχεία σας σύμφωνα με τη συμφωνία που συνάψουμε μαζί τους, καθώς και με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Τυχόν τρίτα μέρη, στα οποία παρέχουμε τις πληροφορίες σας για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να συμφωνήσουν με αυτήν την πολιτική απορρήτου.

Εάν αλλάξει η κυριότητα της επιχείρησής μας, ενδέχεται να μεταφέρουμε τα στοιχεία σας στον νέο κάτοχο, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν την υπηρεσία. Ωστόσο, θα πρέπει να συμμορφωθούν με τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει σε αυτήν την πολιτική απορρήτου. Αυτή η πολιτική απορρήτου παραμένει έγκυρη και ισχύει και ισχύει σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του medicalkits.gr και επακόλουθης μεταφοράς των πληροφοριών σας στον νέο κάτοχο.

Διατηρούμε το δικαίωμά μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της πολιτικής απορρήτου ανά πάσα στιγμή, με προηγούμενη ειδοποίηση και εντός του υφιστάμενου ή δυνητικού νομικού πλαισίου. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ Ενώ καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου είναι ακριβές, ο ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και δεν κάνουμε καμία δήλωση ή εγγύηση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών. Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να θεωρείται επαγγελματική ή νομική συμβουλή ή επίσημη σύσταση και αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις και τις εγγυήσεις που σχετίζονται με το περιεχόμενο και τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν τυχαίες, έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές ζημίες οποιουδήποτε είδους ή για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, αυτών που προκύπτουν από απώλεια κέρδους, απώλεια συμβολαίων, καλή θέληση, δεδομένα, πληροφορίες, έσοδα, αναμενόμενες εξοικονομήσεις ή επιχειρηματικές σχέσεις, ανεξάρτητα από το εάν ενημερώνονται ή όχι για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων ιστότοπων.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι διακομιστές που κάνουν αυτόν τον ιστότοπο διαθέσιμο δεν θα περιέχουν λάθη, ιούς ή σφάλματα και αποδέχεστε ότι είναι δική σας ευθύνη να παρέχετε επαρκή προστασία για τέτοιες απειλές. Σας συνιστούμε να σαρώσετε τυχόν αρχεία πριν από τη λήψη.

Ισχύει από 30/8/2020