ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ANAF 6KG ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ 34A 233 BC

33.60

Πυροσβεστήρας ξηρής χημικής σκόνης ABC 6 Kgr εγκλωβισμένης πίεσης με πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 3.7 και σήμανση CE σύμφωνα με την οδηγία MED 2014/90/EU. Φέρει μια λεπτόκοκκη χημική σκόνη με κύριο συστατικό το φωσφορικό μονοαμμώνιο.

Είναι κατάλληλος για πυρκαγιές κατηγορίας ABC όπου:

Α: Στερεά υλικά συνήθως οργανικής φύσης στα οποία σχηματίζεται συνήθως υποβόσκουσα εστία καύσης
Β: Υγρά καύσιμα ή στερεά που υγροποιούνται κατά την καύση
C: Aέρια καύσιμα

Διαθέτει κατασβεστική ικανότητα 34 Α και 233 BC, ο κύλινδρος αλουμινίου είναι χωρίς συγκόλληση, σύμφωνα με τα πρότυπα πλαστική βαλβίδα με μανόμετρο και στήριγμα. Κάθε μονάδα είναι συσκευασμένη σε πλαστική θερμοκολλημένη συσκευασία.

Σε ποιους χώρους θα πρέπει να τοποθετήσω πυροσβεστήρα ξηράς σκόνης?

Η ξηρά σκόνη είναι ένα εξαιρετικό κατασβεστικό υλικό με ταχύτατη αντιμετώπιση πυρκαγιάς γι’αυτό και αυτός ο πυροσβεστήρας αποτελεί εξαιρετική λύση για επιχειρήσεις, γραφεία, καταστήματα και χώρους συνάθροισης κοινού καθώς είναι εύκολος στη χρήση και πληροί τις προδιαγραφές της πυροσβεστικής για τη χορήγηση πιστοποιητικού πυροπροστασίας.

Δεν επιτρέπεται η χρήση τους σε πυρκαγιές υψηλής τάσης ( >1000V) γιατί μετά την εκτόξευση απελευθερώνεται νερό συνεπεία της χημικής αντίδρασης με τα καιόμενα υλικά και μαζί με τα λοιπά άλατα που περιέχονται προκαλούν ισχυρά βραχυκυκλώματα στον εξοπλισμό υψηλής τάσης.

Χαρακτηριστικό μετά τη χρήση του πυροσβεστήρα είναι ο καθαρισμός του χώρου αφού αφήνει κολλώδη κατάλοιπα τα οποία αν δεν καθαριστούν αμέσως μπορούν να προκαλέσουν ζημιά σε ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και άλλα ευαίσθητα υλικά, ήσσονος σημασίας βέβαια συγκριτικά με τις ζημιές που θα προκαλούσε η εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σωστή χρήση πυροσβεστήρα

Οι πυροσβεστήρες είναι εξοπλισμός πρώτης ανάγκης και παρέχουν σημαντικό πλεονέκτημα στην κρίσιμη αντιμετώπιση κατά την έναρξη μιας πυρκαγιάς. Ακόμα και αν δεν κατασταλεί πλήρως δίνεται ο απαραίτητος χρόνος μέχρι την άφιξη πυροσβεστικών δυνάμεων αποτρέποντας την εξάπλωσή της.

Όλοι οι εργαζόμενοι και όσοι διαμένουν σε χώρους που είναι μόνιμα τοποθετημένοι πυροσβεστήρες (κλιμακοστάσια πολυκατοικιών) θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και εξοικειωμένοι με τη χρήση τους.

Θα πρέπει να βρίσκονται μόνιμα αναρτημένοι σε εμφανή προκαθορισμένα σημεία σε ύψος από 0,8 έως 1,2 μέτρα από το δάπεδο και να είναι εύκολα προσβάσιμοι για να χρησιμοποιηθούν και σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση πυρκαγιάς

✓ Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.
✓ Σημάνετε συναγερμό, φροντίστε να ειδοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 199 ή 112.
✓ Χρησιμοποιείστε τον πλησιέστερο πυροσβεστήρα άμεσα.

Οδηγίες χρήσης:

1. Απασφαλίστε – αφαιρέστε την περόνη ασφαλείας
2. Στοχεύστε στη βάση της φωτιάς φωτιά
3. Πιέστε το μοχλό
4. Χρησιμοποιήστε όλο το υλικό στην καιόμενη επιφάνεια
5. Σιγουρευτείτε ότι η εστία έχει σβήσει, καθώς εγκυμονεί ο κίνδυνος της αναζωπύρωσης
6. Αερίσατε το χώρο, μόνο εάν η πυρκαγιά έχει κατασβεστεί πλήρως.


Συντήρηση πυροσβεστήρα

Ο χρήστης / ιδιοκτήτης αυτών θα πρέπει να φροντίζει οι πυροσβεστήρες να είναι συντηρημένοι και διενεργεί τον οπτικό έλεγχο ανά τρίμηνο και είναι υπεύθυνος για τον τρόπο και την ποσότητα των πυροσβεστήρων που απομακρύνονται από την εγκατάσταση κατά τη διάρκεια των συντηρήσεων.
Εάν διαπιστώσει εμφανή σημάδια κακώσεων στο πλαίσιο, αλλοιώσεις στο σχήμα του, φθορές στον ελαστικό σωλήνα ή απώλεια πίεσης στην ένδειξη του μανόμετρου, πρέπει να τον συντηρήσει άμεσα.

Η συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων πραγματοποιείται μόνο από Αναγνωρισμένες Εταιρείες (πιστοποιημένοι συντηρητές). Κάθε αναγνωρισμένη εταιρεία φέρει αριθμό πιστοποίησης που αναγράφεται στην ετικέτα ελέγχου του πυροσβεστήρα.

  • Ετησίως θα πρέπει να συντηρείται μία φορά υποχρεωτικά από αναγνωρισμένη εταιρεία
  • Κάθε 5 χρόνια θα πρέπει να αντικαθίσταται το κατασβεστικό υλικό
  • Κάθε 10 χρόνια να υπόκειται σε εκτεταμένο εργαστηριακό έλεγχο
  • Στα 20 χρόνια θα πρέπει να αποσύρονται και να αντικαθίστανται από καινούριους.

Μετά από κάθε χρήση του βέβαια είναι απαραίτητη η αποστολή του για αναγόμωση, δηλαδή για ολική αντικατάσταση ή επαναπλήρωση της γόμωσης με νέα.

Όσοι πυροσβεστήρες δε φέρουν σήμανση ή τα στοιχεία δεν είναι ορατά ή είναι παραποιημένα πρέπει υποχρεωτικά να αποσύρονται.

Φυλλάδιο σχετικά με τη χρήση του πυροσβεστήρων από το Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδος

 

33.60

Η τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%.

Για κάθε παραγγελία κόβεται τιμολόγιο / δελτίο αποστολής στα στοιχεία της επιχείρησής σας (ορίζετε ΑΦΜ και στοιχεία μετά την Προσθήκη στο Καλάθι)

Για οποιαδήποτε ερώτηση καλέστε μας στο +30 210 3472341